Priser

Døgnpris

1 katt:   kr 150,-     (fra 01.01.2022 - kr 170,-) - minstepris kr 400,-

2 katter (i samme bur):    kr 200,-    (fra 01.01.2022 - kr 220,-) - minstepris kr 500,-

Rabatt ved langtidsopphold over 30 døgn. 


Ved førstegangs besøk skal hele oppholdet betales på forskudd. 

Åpningstider

Inn- og utlevering fortrinnsvis mellom kl 17-18, ellers etter avtale.


Ingen åpningstider i julehelgen; 23.-26. des.

Det betyr, skal du reise bort i julen må katten leveres seinest 22. des, og kan tidligst hentes ut 27. des.  


Ring Eli på 916 41 873, eller Øystein 906 95 660 for avtale, eventuelt [email protected]